Vé Bà Nà Hill và Tour Bà Nà Hill

Bà Nà Hill 

Giá vé: 

1. Vé Cáp Treo + Ăn Buffet: Người lớn: 1.1650.000vnd Trẻ em: 900.000vnd

2. Vé Cáp Treo + không ăn: Người lớn: 900.000vnd Trẻ em: 750.000vnd

(Trẻ em 1m-1,4m)


Tour Bà Nà Hill 

1. Vé Cáp Treo + Ăn Buffet: Người lớn: 1.230.000vnd Trẻ em: 970.000vnd

2. Vé Cáp Treo + không ăn: Người lớn: 975.000vnd Trẻ em: 825.000vnd

(Trẻ em 1m-1,4m)

Để mua vé vui lòng gọi: 0898 199 099 hoặc IB fanpage: InHere