Rừng Dừa Bảy Mẫu

Vé Rừng Dừa Bảy Mẫu - Đi Thúng - 65K/Người

Giá vé: 130.000nvd/Thúng/2người lớn, Free trẻ em. (Người Việt)
160.000vnd /Thúng/2người lớn, Free trẻ em (Người nước ngoài)

Để mua vé vui lòng gọi: 0898 199 099 hoặc IB fanpage: InHere